A coaching fogalma az 1980-as évek elején került át a sportpszichológiából az üzleti élet-be. Eredetileg csak a sportban használták: a coach az edző, a coaching pedig az edző által végzett támogató munka. Az üzleti életben működő coach hasonló szerepet tölt be, mint a sportedző, legfőbb célja, hogy ügyfelét a lehető legjobb teljesítmény elérésére ösztönözze. Alapvető feltétel, hogy a coach és ügyfele között erőteljes bizalmi szövetség jön létre. A cél elérése érdekében többféle stratégiát dolgoznak ki közösen.

A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el akár a magánéletében, akár a munkájában, vagy a szervezetben, ahol dolgozik. A coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az életminősége. Minden találkozáskor az ügyfél választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visz-szajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti az ügyfelet abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti. A coaching folyamata a fókusz és a vá-lasztási lehetőségek bővítésével felgyorsítja az ügyfél fejlődését. Arra koncentrál, hogy világossá váljon hol tart most az ügyfél, és mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson oda, ahová el szeretne érni.

A business coaching többek között a munkahelyi teljesítmény növelésére, a profizmus fejlesztésére helyezi a hangsúlyt – többnyire a munkáltató megbízásából. Ez a fogalom régebben kizárólag a felső vezetők részére nyújtott szolgáltatásként, azaz executive coachingkent vált ismertté. Mára már köztudott, hogy a business coaching általánosabb formában nem csak a szervezet legfelsőbb szintjén dolgozóknál, hanem minden más szinten is jó befektetés.

 

A coaching a jelenre és a jövőre koncentrál, nem az a célja, hogy feltárja az ügyfél személyiségét, hanem az, hogy ösztönözze és támogassa az ügyfél személyes és szakmai fejlődését. A coach és kliense olyan stratégiát és akciótervet dolgoz ki közösen, amelynek segítségével az ügyfél maga éri el a kitűzött célokat. A figyelem központjában az ügyfél tanulása és fejlődése áll, amelyet az önként vállalt feladatok és határidők betartása, nyomon követése révén érhet el. A változás, fejlődés eredménye a kitűzött cél megvalósítása.

Coaching program

A program célja, hogy a coaching során a vezető, időt és figyelmet fordítson eddigi teljesítményére, határozza meg erősségeit és fejlesztendő területeit, fogalmazza meg jövőbeni céljait, s azok elérésének módját. Tárja fel a fejlődését gátló tényezőket, gondolja végig saját motivációjának összetevőit, s az őt ösztönző szempontok egymásra hatását. Készüljön fel a változások megfelelő menedzselésére, a változásokkal járó stresszhelyzetek csökkentésére.

A coaching során nem az általános problémákra keresnek válaszokat, hanem arra, hogy a vezetőnek miben kell változnia, fejlődnie, milyen eszközökkel háríthatja el az akadályokat az éppen aktuális problémái útjából. A következő találkozás alkalmával a tapasztalatokat már elemezni is tudják. A coaching jóval rugalmasabb a tréningnél. A coach házhoz jön, alkalmazkodik a vezető munkaidejéhez.

A felsővezetői coachingot a döntéshozatal legfelsőbb szintjén lévő vezetők részére ajánljuk, akik vezetői munkájukban szeretnének fejlődni és esetleges problémáikra megoldást találni. A középvezetői coachingot azon középvezetők részére, akik a kulcspozíciót töltenek be a szervezetben és vezetői munkájuk minőségének fejlesztése, rendkívül fontos a vállalat számára.

Várható eredmények

Felsővezetői coaching: a döntéshozatal legfelsőbb szintjén állók képesek lesznek speciális dilemmáikat feloldani. Segítséget kapnak olyan kérdések átgondolásában, amelyeket nem tud másokkal megosztani, és erősödik tisztánlátásuk az aktuális, vagy stratégiai lépések megtételénél.

Középvezetői coaching: a középvezetők vezetői kompetenciái fejlődnek, a vezető rutin-szerű működése változik, tudatosodik. Új eszközöket szerez és a coaching védett keretei között tesztelheti, kipróbálhatja.

blog-coaching