Az értékesítési tréning célja

Az értékesítési tréning résztvevői, egy nagyon sikeres és egyedi értékesítési technikát sajátítanak el. A cél,eredményes, személyiségfüggő kommunikációs stílus kialakítása. Legfőbb eszközük mások személyiségének ismerete lesz. Ezáltal könnyen felismerik, leendő vevőik motivációs faktorait és kommunikációs stílusát. Az értékesítők a vevőik személyiségének ismeretében, személyre szabott motivációs eszközökkel és kommunikációval rendelkezzenek.

A képzés várható eredménye

A személyiségtípusok ismeretének birtokában, tudatosabb és sikeresebb értékesítés. Hatékonyabb kapcsolatépítés, illetve a kapcsolatok értékesítői eszközként való alkalmazásának elsajátítása. Emberi érzékenység fejlődése, érzelmi állapotok felismerése és az adekvát reakciók adására való képesség fejlődése. A kommunikáció jelentős javulása.

Értékesítési tréning, profiknak – az Enneagram segítségével

Miért viselkedünk saját magunk számára is meglepő módon bizonyos helyzetekben? Hogyan hatunk másokra, s hogyan hatnak mások ránk? Miért okoz számunkra nehézséget az, amit mások könnyedén megoldanak? Miért nem egyformán motiválhatóak az ügyfeleim? Miért van az, hogy ugyanazzal az értékesítési módszerrel az egyik embernél eredményt érek el, a másiknál nem? Vannak munkakörök, ahol az eredményes munkavégzéshez szükség van az egyes személyiségek alaposabb ismeretére. Ez elsősorban azokra a munkakörökre vonatkozik, ahol a munkatársak munkaeszköze a saját személyiségük, s feladataik során mindig más-más viselkedésre kell reagálniuk, állandó személyközi kölcsönhatásban vannak.


A személyiségtipizáló rendszer megismerése lehetőséget nyújt arra, hogy a megkereshetjük a bennünket foglalkoztató kérdésekre a válaszokat.

Az Enneagram alkalmazása, mint értékesítési technika a 80-as években kezdődött Amerikában. Sikerének titka, hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig ez a módszer segítséget is nyújt a kívánt változás irányába. Márpedig az emberek nem csak önmaguk és mások megismerésére, megértésére törekednek, hanem szeretnének változni és másokat is megváltoztatni. Nemcsak 9 személyiségtípust karakterizál, hanem a tipikus magatartások motivációira is rákérdez. A hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemvonások megfogalmazása mellett meghatároz együttműködési irányelveket, kezelési stratégiát és felhívja a figyelmet a lehetséges csapdákra, illetve a fejlődés útjára.

Tartalom

A személyiség alapú értékesítést 3 képzési lépésben ismertetjük meg az értékesítőkkel, amelyek egymásra épülve valósítják meg a kompetenciák elsajátítását. A 3 blokkot, maximum, 3 egymást követő hónapban szükséges lebonyolítani a megfelelő hatékonyság érdekében. Az első blokkban a személyiségtipizáló rendszer megismerése a cél, a másodikban a személyiségtípusok felismerése, a harmadikban az értékesítői eszközként való alkalmazása.

Tervezett időkeret: 3 x 2 nap. A képzések naponta 10:00-18:00-ig tartanak.