piaci követelményekhez való gyors alkalmazkodást, a kihívásokra való gyors reagálást szolgálja a vállalatok törekvése arra, hogy bizonyos munkafolyamatokat projekt formájában bonyolítsanak le.

hatékony projektmenedzsment alapvetően három fő készséget követel meg: szükséges a jó rendszerszemlélet, képesség a dolgok strukturálására és átlátására; magas szintű kommunikációs készség, és vezetői képességek.

Programunk ezért ennek a három készségnek a fejlesztésére koncentrál, illetve bemutatja a projekt teljes folyamatát. A tervezéshez és lebonyolításhoz eszközöket biztosít a résztvevőknek, különös tekintettel a dokumentálás kérdésére. A projekttel kapcsolatos kommunikációs helyzetekhez (tárgyalás, konfliktus, prezentáció) kulcsot ad.

A projektmenedzsment tréning keretében a projekt team irányításának, a benne dolgozók motiválásának kérdéseivel is foglalkozunk, hiszen a projekt menedzser leggyakrabban funkcionális menedzserek embereivel dolgozik együtt, olyan mátrix szervezetben, ahol erősek a lineáris-funkcionális vonások, sok a hatáskör vita, s emiatt különösen fontos az, hogy a team tagjainak elköteleződését megszerezze a projekt számára.

Arra törekszünk, hogy valóban alkalmazható, irreleváns elemeket nem tartalmazó programot nyújtsunk a résztvevőknek. Csak olyan elméleti anyagra támaszkodunk, ami valóban beilleszthető a napi munkába, ami valóban növeli a hatékonyságot. A programot gyakorlott projektmenedzserek vezetik,akik több éves tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.

Gyakorlatok során sajátíttatják el az elméletben elhangzottakat, lehetőséget biztosítva arra, hogy ki-ki megtalálja az eszközökből azokat, amelyek a leghasznosabbak az ő számára, s még a képzés idején elkezdődjön a készségszint kialakítása ezeken a területeken. A képzés végén mini-projekteket visznek végig a résztvevők, amelyek jól lemodelleznek egy-egy valós folyamatot.

A program alapvető célja a résztvevőknek

 • elméleti alapot nyújtani a projektben végzett munkához, projektmenedzsment elmélet
 • egységes, rendszerezett ismeretanyaggal biztosítani a rálátást a projekt folyamatokra
 • gyakorlatban használható eszközöket adni a résztvevőknek munkájuk hatékonyságának fokozásához
 • fejleszteni tervezési és rendszerezési készségeiket
 • kommunikációs és vezetői készségeiket fejleszteni a projektérdek akadálytalanabb érvényesítése érdekében

A projektmenedzsment tréningen feldolgozott témakörök

 • A projektmenedzsment eredete, definíciója
 • A vállalati stratégia és a projektek viszonya
 • A projekt sikerkritériumai
 • A projekt életciklusa, fázisai, áttekintés
 • A projekt fázisai
 • A projekt lezárása

Ajánlott helyszín

Hotel Juventus - Velence