Motivációs tréning

“Motiváltnak lenni annyit tesz, mint céltudatosan és lelkesedéssel haladni előre.”

Dan Pink: Motiváció 3.0 – Ösztönzés másképp

Az utóbbi években teljesen egyértelművé vált számunkra, hogy a jelenleg használt motivációs rendszerekkel, amelyek a jutalmazás elvére épülnek, valami nem stimmel. Azoknál a feladatoknál, ahol megjelent valami külső elem, jutalmazás céljából, sokkal rosszabbul sikerültek, mint amikor még felajánlott jutalom nélkül végezték. Ezek az élmények indítottak el minket néhány éve, hogy a modern kutatási eredményeket figyelembe véve, a mai kornak megfelelő motivációs rendszert keressünk. Ezt az új rendszert beépítve született meg, a motivációs tréning.

A jelenleg használt üzleti motivációs rendszer – amely külső, jutalmazás-büntetés típusú motivációs eszközökre épül – többnyire nem működik, és többnyire igen ártalmas. Szükség van egy új módszerre, amely alkalmazkodik a kor kihívásaihoz. Az új módszerhez a tudomány mutatja az utat. Az ember elsődleges motivációját a biológiai motiváló tényezők adják, ide tartozik az éhség, a szomjúság és a szexualitás. Továbbá van egy másik, szintén régóta ismert motiváló tényezőnk: reagálunk a környezetünkből érkező jutalmazásra és büntetésre. Valamikor a XX. század közepén néhány tudós kezdte felfedezni, hogy létezik egy harmadik motiváló tényező is, amit egyesek belső motivációnak neveznek. A magatartás-tudománnyal foglalkozó tudósok évtizedeken át vizsgálták ennek dinamikáját, és igyekeztek magyarázatot adni hatásmechanizmusára. Sajnos az üzleti világ nem tartott lépést ezzel az új tudományos felfedezéssel. Ha szeretnénk megerősíteni cégünket, jobbá tenni az életünket és a világot, akkor át kell hidalnunk ezt a szakadékot a tudományos ismeretek és az üzleti gyakorlat között. Ennek az új módszernek, a belső motivációnak három alkotóeleme van, amelyre épül a motivációs tréning:

  • önállóság – a vágy, hogy kezünkbe vegyük a saját sorsunk irányítását
  • szakmai igényesség – a belső késztetés, hogy valami fontos dologban egyre jobbak legyünk, annak mesterévé váljunk
  • céltudatosság – a vágy, hogy amit csinálunk, azt valami nagyobb dolog szolgálatában tegyük

Amiért a jutalmazás és a büntetés, azaz a külső motiváció, nem válik be…

Elnyomhatják a belső motivációt, csökkenthetik a teljesítményt, rombolhatják a kreativitást, és háttérbe szoríthatják a jó szándékú cselekvést. Ráadásul többet adhatnak abból, amit nem akarunk. Etikátlan magatartásra buzdíthatnak, függőséget okozhatnak, és a rövid távú gondolkodást támogatják.

Kevés kivétel, amikor működik a külső motiváció

A jutalmazás és büntetés módszere nem minden esetben ártalmas. A szabályokon alapuló, rutinszerű feladatok esetében eredményes lehet, hiszen ott kicsi a belső motiváció, amit alááshatna, és a munkához nem kell túl sok kreativitás, amit rombolhatna. A rutinfeladatok nem túl érdekesek, és nem is igényelnek túl sok kreatív gondolkodást, éppen ezért esetükben a jutalom adhat némi plusz ösztönzést mindenféle káros mellékhatás nélkül. A jutalom ez esetben nem árt, sőt inkább használ.

A motivációs tréning során bemutatjuk a belső motivációs eszközöket, megmutatjuk, hogy hogyan és mikor adjunk elismerést. A képzésen gyakorlatok során élik át a résztvevők a különböző motivációs elemek működését.

Ajánlott helyszín

Hotel Silvanus Visegrád