Az általunk szerkesztett képzési sorozat elemei önmagukban is hasznosítható tudást nyújtanak, de logikus rendben felépítettek, célja a műszakvezetők, csoportvezetők vezetői készségeinek fejlesztése, elsősorban a gyakorlatban. A célt szituációk gyakorlásával kívánjuk beépíteni a hétköznapokba. A vezetők jelenlegi problémáinak és helyzetének felmérését követően a csapatba összekovácsolása, a csapatban rejlő erők felismerése, és a motivációs eszközök átadása a cél. A feladatszabás, értékelés és a vezetői motiváció megismerésével. Ezt követően gyakorlati módszertant adva a legfontosabb vezetői lépések, a vezető helye a szervezetben és feladatai kerül középpontba. Végül a kommunikáció, konfliktuskezelés és a stresszkezelés gyakorlatát ismerhetik meg. A képzés vizsgával zárul, megadva a folyamat komolyságát.

A teljes csapat képzését max. 12 fős csoportban képzeljük el, a készségek felmérését követően. Így valóban gyakorlatias lesz a tréning és minden résztvevő megfelelő figyelmet, kap.Az egymásra épülő képzések előnye, hogy biztosítja az állandó kontrollt és elősegíti a gyakorlatba való beépülést, a rutin kialakítását.

A komplex műszakvezetői képzés során, két tréner dolgozik együtt a csapattal, így az egységes alapelvek mellett még színesebbé válik a képzés.

A program felépítése, elemei

1. fázis: Interjúk, input elkészítése

Célja: Felmérjük a az attitűdöt, a használt módszereket, a csoportdinamikát, megismerjük az elvárásokat és a jelenlegi problémáikat. Minden résztvevőről készítünk egy írásbeli inputot, amelyet a képzés végén össze lehet hasonlítani a végeredménnyel.

2. fázis: Motiváció – középpontban a csapat

Célja: Összekovácsoljuk a vezetői programban résztvevő munkatársakat, átadjuk a csapatépítés során használandó módszereket, a csoportdinamika eszközeit, felismertetjük a csapatban rejlő erőket. A résztvevőkkel felismertetjük az egyéni érdekek és a közös érdekek találkozását. A csapatban rejlő ösztönző faktorokat. A munkával elérhető örömforrásokat. A vezetői munka legfontosabb elemeinek tudatos használata.

3. fázis: Feladatszabás–ellenőrzés-értékelés. Menedzser szemlélet

Célja: A résztvevőnek tiszta logikus képe legyen munkájáról, saját egyéni stratégiával rendelkezzen az előtte álló feladatok végrehajtására. A vezetői munkáját tudatosan és szervezetten végezze, ne az ösztönöktől vezérelve.

4. fázis: Kommunikáció-konfliktuskezelés-stresszkezelés

Célja: A résztvevők képesek legyenek kommunikációjukat a partner személyiségéhez, adott helyzethez igazítani. Fel tudják mérni partnerük várható reakcióit, fő motivációs faktorait. Kizárólag szituációs gyakorlatokon keresztül sajátítják el a kommunikációs elemeket.

Képesek legyenek a konfliktushelyzeteket asszertív módon kezelni.

A munkatársak ismerjék meg röviden a stressz működési mechanizmusát és sajátítsanak el egyszerű és gyors stresszkezelő eljárásokat.

5. fázis: Vizsga

A képzések után a résztvevők írásbeli és szituációs gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelynek eredményéről oklevelet kapnak. A vizsgán a trénereken kívül részt vesz a vizsgázó közvetlen vezetője és a hr képviselője.

Időterv

A tréningeket, modulonként, csoportonként 2 napos időtartamra terveztük. Ez az időtartam elegendő arra, hogy az ismeretek átadásán túl, a frissen szerzett tudás begyakorlásra kerüljön és beépüljön a mindennapi munkába.

Az egyes tréningek végleges időtartama a felmérést követően közös megállapodással módosulhat. Fontos, hogy a képzések között maximum 3-4 hét teljen el.

Helyszín

A képzés bárhol megtartható , de lehetőség szerint ajánlott a külső helyszín. Az első 2 napos képzés, nagyon fontos az egész folyamat sikerének szempontjából. Tapasztalataink alapján az első tréninget külső helyszínen, ott alvással célszerű megtartani. Ennek okai: a munkatársak érezzék, hogy fontosak a cég számára, este tovább tudjuk építeni a csapatot, out door képzést nehéz a gyáron belül levezényelni. Az első nap este, a vezetők jelenlétükkel további rangot tudnak adni a képzésnek. A további képzéseken nem szükséges a bentlakás, de a külső helyszínen történő képzés sikeresebb.