A humán erőforrás szakmában gyakran felmerülő nehézség, hogy interjú után egy jelöltet miként jellemezhetünk kollegáink számára röviden és találóan. Ilyen egyetemes nyelvet keresve jutottunk el az Enneagrammig.

Az Enneagram egy személyiségtipológia, amely 9 személyiségtípust karakterizál (innen a neve is: ennea (gör.) = kilenc, gramma = ábra, garfika).

A pszichológiában a személyiségtipológiának nagy múltja van. Két és félezer évvel ezelőtt jött létre a temperamentum tan, amely Hippokratész nevéhez fűződik. A XX. századon szinte divatként vonul végig a személyiségtípusok kutatása: Kretschmer a három féle testalkatnak (piknikus, atlétikus, leptosom) a ciklotim, viszkózus illetve a skizotim temperamentumokat feleltetette meg, Sheldon mérési eljárásokat dolgozott ki a típusba tartozás számszerűsítésére, Jung a kifelé forduló (extravertált) illetve a befelé forduló (introvertált) emberek tudatát vizsgálva nyolc típust különböztetett meg.

Ezen a vonulaton helyezkedik el az Enneagram is. Gyökerei messze visszanyúlnak az ókori Afganisztánba, századunkig a Sufi tanítók őrizték és adták tovább mint szájhagyományt. Az “újrafelfedezés” a 70-es években történt, Amerikában.

Sikerének titka, hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig ez segítséget is nyújt a kívánt változás irányába. Márpedig az emberek nem csak önmaguk és mások megismerésére, megértésére törekednek, hanem szeretnének változni és másokon is változtatni. Ezt a feladatot teljesíti tudományos alapokon állva az Enneagram. Nemcsak 9 személyiségtípust karakterizál, hanem a tipikus magatartások motivációira is rákérdez, megpróbálja az életrajzi összefüggéseket átvilágítani, az élet- és magatartási mintákat felfedni. A hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemvonások megfogalmazása mellett meghatároz együttműködési irányelveket, kezelési stratégiát és felhívja a figyelmet a lehetséges csapdákra, illetve a fejlődés útjára.

Az Enneagramnak sikerül elkerülni a személyiségtipológiákat ért legjellemzőbb vádat, miszerint “skatulyáz”. A rendszer szerint ugyanis mindenki illik a 9 típus valamelyikébe, de emellett 2 másik, “kiegészítő” kategóriába is tartozik, amelyek mint lehetséges elmozdulási irány szerepelnek.

Ajánlott helyszín

Hotel Juventus - Velence