Prezentáció technika- értékesítőknek

https://www.hvgkonyvek.hu/prezentacio

A prezentáció technika profi szinten történő művelése, a sikeres üzletkötők, egyik legfontosabb eszköze. Az sikeres eladáshoz ma már nélkülözhetetlen, hogy az értékesítő profi módon tudjon egy prezentációt végigvinni. A XXI. században a siker a versenyelőnnyel rendelkező vállalatok kezében van. A versenyelőny egyik forrása a hatékonyság, amelynek egyik összetevője az információk minél gyorsabb és torzulás-mentesebb átadása munkatársaink, partnereink részére. Nem véletlen, hogy a kor munkakultúrájához igazodva rendszeres feladattá vált, hogy a különböző szakmai területek vezetői, értekezleteken, megbeszéléseken, tárgyalásokon előadás formájában számolnak be munkájukról, mutatják be előterjesztésüket. Ilyenkor általában rövid idő alatt, nagy mennyiségű információt kell, sikeresen átadniuk a résztvevőknek.

Ajánlott helyszín

Hotel Juventus - Velence

A program célja

Egy profi módon felépített, megszerkesztett prezentáció építi az előadó által képviselt vállalat, szervezet, szervezeti egység, projekt, téma image-át, növeli a tartalom elfogadásának hatékonyságát, pozitív képet alakít ki az előadóról, önbizalmat, magabiztosságot ad, maradandóvá teszi a befogadott tartalmat. A hallgatóság egyetértésének kiváltásához, az azonosulás eléréséhez, a figyelem fenntartásához, a tetszés megnyeréséhez, elfogadásához elengedhetetlenül szükséges a prezentációs, kommunikációs technikák ismerete, az önkifejezés módszereinek megfelelő alkalmazása.

Ezeknek az elvárásoknak megfelelni nem egyszerű feladat. A szakembereket képessé kell tenni arra, hogy ötleteiket, termékeiket, szolgáltatásukat minél hatékonyabban tudják előadni az adott szituációkban. Ehhez nyújt segítséget  tréning programunk.

A program várható eredménye: a résztvevők a tréning végére képessé válnak arra, hogy önállóan tervezzék meg, építsék fel, dolgozzák ki tartalmilag az adott szakmai témakör, a célcsoport, az előadó személye, a szituáció és az elérendő cél függvényében legjobb eredményt garantáló prezentációt. Önálló felkészülésután, az adott célhoz, helyzethez és résztvevői körhöz legjobban alkalmazkodó előadási mód kiválasztásával, olyan prezentációt tartsanak, amellyel – a hatékony ismeretátadásnak köszönhetően – kivívják a hallgatóság aktív figyelmét és elismerését, megvalósítsák a hallgatóság bevonását az előadás menetébe, megalapozva ezzel a résztvevők téma iránti elköteleződésének kialakulását. A képzést, profi, több tízéves gyakorlattal rendelkező tréner tartja.